نوشته‌ها

درک اعتیاد و چگونگی شروع سفر به سمت بهبودی

درک اعتیاد و چگونگی شروع سفر به سمت بهبودی اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری شدید است که در نهایت به تحلیل ذهنی، فیزیولوژیکی و اجتماعی فرد منجر می‌شود. معمولاً به دلیل نیاز به شناخت دقیق ترین دلایل اعتیاد، برای بهبودی این بیماری نیاز به ترکیبی از مشاوره و درمان دارویی و یا روش های […]

6 روش ارزیابی شناختی در ترک اعتیاد

6 روش ارزیابی شناختی در ترک اعتیاد 6 روش ارزیابی شناختی در ترک اعتیاد، روشی است که برای ارزیابی وضعیت شناختی فرد با اعتیاد به مواد مخدر و روش‌های درمان آن استفاده می‌شود. در این روش، از ابزارهایی مثل پرسشنامه ها، مصاحبه های ساختاری، تست های شناختی، و تست های عملکردی استفاده می‌شود. این ابزارها […]