تاریخچه درمان اعتیاد

Rate this post

تاریخچه درمان اعتیاد

تاریخچه درمان اعتیاد
تاریخچه درمان اعتیاد

استفاده از مواد اعتیاد آور را می توان در قدیمی ترین سوابق بشری ردیابی کرد. در واقع،تاریخچه درمان اعتیاد استفاده پاتولوژیک از دوران باستان کلاسیک توصیف و مورد بحث قرار گرفته است و در حالی که بسیاری از مشکلات مرتبط با اعتیاد به مصرف مواد که امروزه با آن مواجه هستیم، برای اولین بار در قرن هفدهم مشاهده شده است .

بیشتر درمان‌ها و تکنیک‌های درمانی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، فقط در چند دهه اخیر توسعه یافته‌اند، مانند درمان‌های اعتیادی که ما  اینجا در کمپ ترک اعتیاد پدیده رهایی غرب  استفاده می‌کنیم.

اعتیاد به مواد مخدر در دوره باستان

مواد اعتیاد آور ابتدا کشف شد و مدتی بعد اعتیاد به آن نیز به وجود آمد. اما شاید اولین بار  این ارسطو بود که  در مورد اعتیاد صحبت کرد. او آن را یک بیماری نمی دانست، بلکه آن را یک «بی اختیاری اراده» و نقص شخصیت می دانست. نکات ظریف استدلال های  ارسطو تا حد زیادی مورد بررسی قرار گرفته است، اما نکته مهم این است که اعتیاد از دوران باستان بخشی از شرایط بشر بوده ، اگرچه درمان اعتیاد در دوران باستان به اندازه دنیای امروزی دلسوزانه نبوده است.

درمان اعتیاد در قرن نوزدهم

هنگامی که اعتیاد به الکل در قرن نوزدهم به یک مسئله مبرم تبدیل شد، راه حل های مختلفی برای مهار این مشکل ابداع شد. این راه حل ها به شدت به موقعیت اجتماعی فرد وابسته بود. فقرا با زندانی شدن، دیوانه خانه ها، و مراجعه به خیریه ها(خانه های خیریه برای فقرا) درمان می شدند. بیمارستان های خصوصی وجود داشتند، اما آنها معمولاً از پذیرش بیماران خودداری می کردند، زیرا این امر به عنوان اتلاف منابع تلقی می شد.

برای ثروتمندان، داستان متفاوت بود. آنها می توانند از حبس در خانه فرار کنند یا تحت درمان خصوصی قرار گیرند که شانس بسیار بیشتری برای بهبودی به آنها می دهد.

ظهور درمان های اعتیاد

اولین مرکز درمان مواد مخدر در دهه 1930 افتتاح و معروف به مزرعه مواد مخدر ایالات متحده شد. اولین بیماران آن نوازندگان جاز بودند که سعی می کردند اعتیاد به مواد افیونی را کنار بگذارند. رویکرد این مرکز به درمان در آن زمان غیر متعارف تلقی می شد.در این مرکز اعتیاد به عنوان نتیجه بیکاری در نظر گرفته می شد و بنابراین بیماران تشویق می شدند که سخت کار کنند، موسیقی بنوازند و زمان بیشتری را صرف خلق آثار هنری نمایند.

مرکز الکلی های گمنام چه زمانی تشکیل شد؟

در اواسط قرن بیستم، مرکز الکلی های گمنام شکل گرفت. چهار عضو مؤسس عبارت بودند از: بیل ویلسون، رولند هازارد، ابی تاچر و دکتر باب اسمیت. دو نفر از اعضا الکلی بودند و علیرغم اینکه مسیحی و از اعضای سازمان مسیحی به نام گروه آکسفورد بودن  قادر به پرهیز از الکل خود نبودند. آنها  برنامه 12 مرحله‌ای به نام الکلی‌های گمنام را در سال 1939 که به آبی معروف بود را منتشر کردند. موفقیت AA را می‌توان به محیط استقبال از آن نسبت داد، جایی که بیماران می توانستند از حمایت عاطفی، معنوی و ذهنی برخوردار و در عین حال ناشناس بمانند.بعد ها از این مدل گروه های برای مواد مخدر دیگر مانند کوکائین،هروئین و … تشکیل شد.

دوران توانبخشی مدرن

تنها در سال های اخیر بود که درمان و توانبخشی مدرن به شکلی که ما می شناسیم پدیدار شدو همچنان تحقیقات علمی – که به علل اعتیاد و  درمان بهینه و بهبودی می‌پردازد ادامه دارد. در حال حاضر، توانبخشی بر اساس این نظریه عمل می کند که اعتیاد به مواد، مغز را تحت تاثیر و تغییر قرار می دهد و منجر به تغییرات رفتاری و وابستگی فیزیکی می شود. توانبخشی ها شروع به ارائه رویکردهای مختلفی برای درمان کرده اند، مانند:

  • توانبخشی اقامتی و بستری در کمپ
  • برنامه های فشرده سرپایی
  • برنامه حمایتی پس از درمان با کمکهای پزشکی
  • حمایت از خانواده های معتادان

منبع

 

 

تاریخچه درمان اعتیاد
با ما در بهترین کمپ ترک اعتیاد در تهران، تجربه‌ی بهترین روش‌های درمان اعتیاد را کسب کنید.