نوشته‌ها

تفاوت مواد مخدر صنعتی و سنتی

تفاوت مواد مخدر صنعتی و سنتی تفاوت مواد مخدر صنعتی و سنتی | در مقابل، مواد مخدر صنعتی توسط شرکت‌های داروسازی تولید می‌شوند و عمدتاً برای کاهش علائم بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مواد مخدر به شکلی ترکیبی و بسیار پایدارتر از مواد مخدر سنتی تهیه می‌شوند و در مصرف بلندمدت بیشتر از مواد […]