بایگانی برچسب برای: گروه‌های حمایتی ترک اعتیاد

نوشته‌ها

7 فعالیت جالب برای کمک به ترک اعتیاد و شروع زندگی سالم تر

ترک اعتیاد و شروع زندگی سالم تر یکی از مهمترین هدف‌های کسانی است که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر، الکل یا سایر عوامل، با مشکلاتی روبرو شده‌اند. در ادامه، برای کمک به آن‌ها در این مسیر، ۷ فعالیت جالب را معرفی خواهم کرد: شرکت در گروه‌های حمایتی: گروه‌های حمایتی، مانند مجموعه‌های مستقلی از افرادی […]