نوشته‌ها

ترک اعتیاد هروئین

ترک اعتیاد هروئین ترک اعتیاد هروئین :هروئین یک ماده مخدر است که مردم برای اثرات سرخوشی از آن استفاده می کنند. با این حال، می تواند منجر به اعتیاد شود و عوارض جانبی شدید و علائم ترک ایجاد کند. درمان اعتیاد به هروئین شامل دارو درمانی و رفتار درمانی است. هروئین نوعی مخدراست. بر خلاف […]

معتاد شدن و 12دلیل آن

معتاد شدن و 12دلیل آن معتاد شدن به عبارتی به وضعیتی گفته می‌شود که فرد برای برطرف کردن نیازهای خود به مصرف یک ماده معتاد می‌پردازد و با تکرار مصرف آن، به تدریج وابستگی به آن ایجاد می‌شود. این وابستگی روانی و جسمی است و سبب تغییرات شیمیایی در مغز می‌شود. دلایل معتاد شدن متنوع […]

کمپ ترک اعتیاد

بهترین کمپ ترک اعتیاد امروزه با افزایش آمار اعتیاد در کشور شاهد رشد قارچ گونه کمپ های ترک اعتیاد هستیم. یکی از دلایل راه اندازی کمپ های ترک اعتیاد در کشور متاسفانه افزایش انواع مواد مخدر و روی کار آمدن مواد مخدر جدید می‌باشد. در ادامه به بررسی اصولی بودن روش های درمان ترک اعتیاد […]