نوشته‌ها

چه موانعی در ترک اعتیاد وجود دارد؟

چه موانعی در ترک اعتیاد وجود دارد؟ مقدمه اطرافیان افراد معتاد و همچنین کسانی که در مراکز ترک اعتیاد فعالیت می کنند، به وضوح شاهد دشواری های این افراد در مسیر ترک اعتیاد می باشند. مشکلات بسیاری وجود دارند که معتادان در حین مبارزه برای غلبه بر اعتیاد با آن ها مواجه می شوند. این […]