بایگانی برچسب برای: نقش مسکن در مدیریت استرس و اضطراب در ترک اعتیاد

نوشته‌ها

مسکن قوی برای ترک اعتیاد

مسکن قوی برای ترک اعتیاد مقدمه درمان ترک اعتیاد شامل رواندرمانی، مصرف دارو و… می باشد. همه این روش های مذکور، می بایست توسط متخصصین این حوزه انجام شود؛ زیرا مصرف داروهای مسکن بدون تجویز پزشک و به صورت خودسرانه می تواند، عوارضی به اندازه مصرف مواد مخدر را به همراه داشته و وابستگی ایجاد […]