بایگانی برچسب برای: نقش آموزش‌های حمایت خانوادگی در ترک اعتیاد

نوشته‌ها

نقش حمایت خانواده در ترک اعتیاد

یکی از مشکلات جامعه‌ای که تاثیرات عمیق و گسترده‌ای دارد، نه تنها بر روی فرد معتاد، بلکه بر خانواده او نیز اثرات منفی می‌گذارد. در ترک اعتیاد، نقش حمایت و حضور خانواده بسیار حائز اهمیت است. گرچه این مسیر پر از چالش‌هاست، اما با عشق، توجه و پشتیبانی خانواده، امکان ترک اعتیاد وجود دارد. در […]