بایگانی برچسب برای: منابع برای معتادان زن

نوشته‌ها

سیستم های حمایتی برای زنان مبتلا به اعتیاد

سیستم های حمایتی برای زنان مبتلا به اعتیاد، شامل رویکردهای مختلفی است که با هدف کاهش خطرات احتمالی و ارائه خدمات درمانی و پشتیبانی به این زنان طراحی شده است. این سیستم ها می توانند شامل موارد زیر باشند: 1- برنامه های درمانی: برنامه های درمانی مناسب برای زنان مبتلا به اعتیاد شامل درمان های […]