نوشته‌ها

فنتانیل چیست؟ و 8 عارضه آن بر بدن

فنتانیل چیست؟ و 8 عوارض آن بر بدن فنتانیل یک مواد مخدر قوی است که برای درمان درد شدید استفاده می‌شود. این مواد مخدر از خانواده‌ی افیون‌ها است و به صورت قرص، قطره، پوشش‌دار و حتی پودر تولید می‌شود. اما به علت اثرات بسیار قوی و خطرناک فنتانیل، در دسترس برخی افراد برای مصرف سرگرمی […]