بایگانی برچسب برای: مشارکت خانواده ها در فرآیند بهبودی اعتیاد

نوشته‌ها

یافتن و پرورش سیستم های پشتیبانی در طول بهبودی اعتیاد

یافتن و پرورش سیستم های پشتیبانی در طول بهبودی اعتیاد در طول بهبودی اعتیاد، سیستم های پشتیبانی بسیار مهم و حیاتی هستند. این سیستم ها شامل تلاش های مختلفی مانند درمان های دارویی، روان درمانی، مشاوره، حمایت اجتماعی و خانوادگی و … می باشد. برای پرورش چنین سیستم های پشتیبانی، ابتدا باید منابع کافی در […]