بایگانی برچسب برای: مدیریت رفتاری

نوشته‌ها

روش مدیریت رفتاری در ترک اعتیاد

روش مدیریت رفتاری در ترک اعتیاد روش مدیریت رفتاری (Behavioral Management) یکی از روش‌های موثر برای کمک به افرادی که قصد دارند از اعتیاد خود خارج شوند، است. این روش بر این اصل تمرکز دارد که اعتیاد یک رفتار نامطلوب است و می‌توان با بهره‌گیری از تغییر رفتارهای مثبت و مصرف مناسب و متعادل اعضای […]