نوشته‌ها

خطرات اعتیاد به کراتوم

خطرات اعتیاد به کراتوم کراتوم، (Mitragyna speciosa)، ماده‌ای که از برگ‌های یک درخت استوایی موجود در جنوب شرقی آسیای به دست می‌آید. برگ ها و فرآورده های گیاهی که از برگ ها به خاطر اثرات آن از محرک تا آرام بخش طبقه بندی شده است. در دوزهای پایین تر، کراتوم اثرات محرکی ایجاد می کند.  […]