بایگانی برچسب برای: قرص اکس یا اکستازی

نوشته‌ها

اکستازی – سریع ترین روش ترک اکستازی

اکستازی چیست؟   متیلن دی اکسی مت آمفتامین (MDMA)، در واقع همان اکستازی یا مولی است. اکستازی یک داروی روانگردان صنعتی است که ارزش دارویی بسیار کمی داشته و از آمفتامین ها بدست می‌آید متیلن دی اکسی مت آمفتامین (MDMA)، در واقع همان اکستازی یا مولی است. اکستازی یک داروی روانگردان صنعتی است که ارزش […]