نوشته‌ها

فرآیند ترک اعتیاد در 10 مرحله

فرآیند ترک اعتیاد در 10 مرحله فرآیند ترک اعتیاد یک فرآیند پیچیده است و برای هر فرد متفاوت است. اما در کل، مراحل زیر ممکن است در فرآیند ترک اعتیاد وجود داشته باشد: شناخت مشکل: اولین قدم در فرآیند ترک اعتیاد، شناخت مشکل و قبول آن توسط فرد است. فرد باید به خود بپرسد که […]