نوشته‌ها

رابطه بین غم و اعتیاد

رابطه بین غم و اعتیاد مقاله رابطه غم و اعتیاد در کمپ ترک اعتیاد پدیده رهایی غرب بسیاری از افرادی که در حال بهبودی از اعتیاد هستند ممکن است در غم از دست دادن دوستان،خانواده و یا نزدیکانی که در اثر مصرف بیش از حد مواد فوت کرده باشند عزادار باشد.متأسفانه، اندوه ناشی از فوت […]