نوشته‌ها

6 مورد از سخت ترین موادهای مخدر برای ترک

6 مورد از سخت ترین موادهای مخدر برای ترک   این داروها همگی در هنگام سوءمصرف باعث افزایش لذت می شوند و برای انجام این کار تغییرات شیمیایی در مغز ایجاد می کنند. بیشترین مورد سوء مصرف با تولید، جذب، یا مسیرهای مربوط به انتقال دهنده عصبی دوپامین که ارتباط نزدیکی با نحوه احساس لذت و […]