نوشته‌ها

رویکرد شناختی-رفتاری ترک اعتیاد

رویکرد شناختی-رفتاری ترک اعتیاد رویکرد شناختی-رفتاری (CBT) به عنوان یکی از رویکردهای معتبر در درمان اعتیاد شناخته می‌شود. در این رویکرد، فرد به عنوان یک مسئله حل‌پذیر در نظر گرفته می‌شود و رویکرد مرکزی در درمان، تغییر الگوی رفتاری و تفکرات مخرب است. در رویکرد شناختی-رفتاری، تلاش برای شناسایی و تغییر عوامل شناختی و رفتاری […]