نوشته‌ها

اعتیاد به متادون

ترک اعتیاد به متادون یا هرگونه داروی دیگری که برای درمان اعتیاد استفاده شده باشد، ممکن است یک فرایند سخت و دشوار باشد. اما با استفاده از روش‌های مناسب و پشتیبانی صحیح، ترک اعتیاد متادون می تواند موفق باشد. برای ترک اعتیاد به متادون، روش‌های مختلفی وجود دارد که بسته به شرایط شخص ممکن است […]

راهنمای نهایی برای ترک اعتیاد و بازیابی زندگی

اعتیاد به مصرف هر گونه ماده‌ای که می‌تواند باعث ایجاد وابستگی شود، از جمله الکل، مواد مخدر، دخانیات، بازی‌های رایانه‌ای و… است. این وابستگی می‌تواند در طول زمان به صورت فیزیولوژیکی و روانی شما را تحت تأثیر قرار دهد و به تبع آن بر زندگی شما سایه ای پررنگ از منفی گسترش یابد. برخی از […]