نوشته‌ها

راهنمای نهایی برای ترک اعتیاد و بازیابی زندگی

اعتیاد به مصرف هر گونه ماده‌ای که می‌تواند باعث ایجاد وابستگی شود، از جمله الکل، مواد مخدر، دخانیات، بازی‌های رایانه‌ای و… است. این وابستگی می‌تواند در طول زمان به صورت فیزیولوژیکی و روانی شما را تحت تأثیر قرار دهد و به تبع آن بر زندگی شما سایه ای پررنگ از منفی گسترش یابد. برخی از […]

زندگی با یک الکلی چگونه است؟

زندگی با یک الکلی چگونه است؟ اغلب در رسانه ها زندگی یک فرد الکلی را دیده ایم. خشم، بطری های شکسته،افسردگی ، اما واقعا زندگی با یک الکلی چگونه است؟ حقیقت این است که اعتیاد به الکل افراد را از هر طبقه ای تحت تاثیر قرار می دهد. تصویر کلیشه ای از کسی که در […]