نوشته‌ها

اعتیاد به هروئین: علائم، حقایق، آمار

اعتیاد به هروئین به عنوان یک اختلال عود کننده مزمن تعریف شده که با چرخه افزایشی مواد مخدر و به دنبال آن دوره های ترک متناوب با یا بدون پرهیز و عود حاد یا مزمن مشخص می شود. به عبارت دیگر، اعتیاد به هروئین به مصرف اجباری مواد مخدر بدون توجه به عواقب ناشی از […]

ترک اعتیاد هروئین

ترک اعتیاد هروئین ترک اعتیاد هروئین :هروئین یک ماده مخدر است که مردم برای اثرات سرخوشی از آن استفاده می کنند. با این حال، می تواند منجر به اعتیاد شود و عوارض جانبی شدید و علائم ترک ایجاد کند. درمان اعتیاد به هروئین شامل دارو درمانی و رفتار درمانی است. هروئین نوعی مخدراست. بر خلاف […]