نوشته‌ها

اعتیاد به هروئین: علائم، حقایق، آمار

اعتیاد به هروئین به عنوان یک اختلال عود کننده مزمن تعریف شده که با چرخه افزایشی مواد مخدر و به دنبال آن دوره های ترک متناوب با یا بدون پرهیز و عود حاد یا مزمن مشخص می شود. به عبارت دیگر، اعتیاد به هروئین به مصرف اجباری مواد مخدر بدون توجه به عواقب ناشی از […]