نوشته‌ها

بات سالت چیست؟

بات سالت چیست؟ “بات سالت” به معنای نمک نیکوتین است که در مواد مصرفی الکترونیکی سیگار ویپ استفاده می‌شود. با توجه به اینکه بات سالت حاوی نیکوتین است، ترک اعتیاد به بات سالت همانند ترک سایر محصولات حاوی نیکوتین، با مشکلاتی همراه است. با این حال، روش‌های مختلفی برای ترک اعتیاد به بات سالت وجود […]