نوشته‌ها

زندگی با یک الکلی چگونه است؟

زندگی با یک الکلی چگونه است؟ اغلب در رسانه ها زندگی یک فرد الکلی را دیده ایم. خشم، بطری های شکسته،افسردگی ، اما واقعا زندگی با یک الکلی چگونه است؟ حقیقت این است که اعتیاد به الکل افراد را از هر طبقه ای تحت تاثیر قرار می دهد. تصویر کلیشه ای از کسی که در […]