نوشته‌ها

تاریخچه درمان اعتیاد

تاریخچه درمان اعتیاد استفاده از مواد اعتیاد آور را می توان در قدیمی ترین سوابق بشری ردیابی کرد. در واقع،تاریخچه درمان اعتیاد استفاده پاتولوژیک از دوران باستان کلاسیک توصیف و مورد بحث قرار گرفته است و در حالی که بسیاری از مشکلات مرتبط با اعتیاد به مصرف مواد که امروزه با آن مواجه هستیم، برای […]