نوشته‌ها

بهترین روش ترک تریاک و شیره چیست؟

بهترین روش ترک تریاک و شیره چیست؟ مقدمه بهترین روش ترک تریاک و شیره چیست؟ تریاک عصاره گیاه خشخاش است که دارای ترکیبات سایکواکتیو بسیاری می باشد. آلکالوئیدهای اپیوئیدی موجود در تریاک به عنوان مسکن قوی درد در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. سوء مصرف تریاک و اعتیاد به آن وابستگی های شدید فیزیکی […]