نوشته‌ها

بهترین راه های ترک اعتیاد

بهترین راه های ترک اعتیاد مقدمه اعتیاد به وضعیتی می گویند که در طی آن بدن نسبت به استفاده مکرر مواد مخدر پاسخ فیزیولوژیکی نشان می دهد. به این صورت که سیستم عصبی بدن نیاز شدیدی به دریافت مجدد ماده پیدا می کند. ترک این وابستگی و عادت بسیار دشوار بوده و فرد مصرف کننده […]