بایگانی برچسب برای: اولین بار هروئین توسط کدام کشور تولید شد

نوشته‌ها

هروئین

هروئین چیست؟ هروئین یک ماده مخدر قوی و بسیار خطرناک است که از ماده‌ای به نام مورفین به دست می‌آید. این ماده در ابتدا به عنوان داروی درد استفاده می‌شد، اما به دلیل خطرات شدید و وابستگی‌افزایی که به همراه داشت، به عنوان یک ماده مخدر محرمانه شناخته شد. مصرف هروئین(Heroin) باعث ایجاد احساس شادی، […]