نوشته‌ها

اعتیاد ماری جوانا: آیا ماری جوانا اعتیاد آور است؟

اعتیاد ماری جوانا: آیا ماری جوانا اعتیاد آور است؟ اعتیاد ماری جوانا (حشیش) می تواند برای برخی از افرادی که از آن استفاده می کنند مشکل ساز باشد. علیرغم تصورات نسبتاً گسترده ای که موجود است در مورد عدم اعتیاد ماری جوانا اما استفاده مکرر ماری جوانا با ایجاد وابستگی فیزیولوژیکی  همراه است نشانه‌های اعتیاد […]