نوشته‌ها

اعتیاد در محیط کار

 اعتیاد در محیط کار آنچه خواهید آموخت در مورد اعتیاد در محیط کار دلایل روی آوردن کارگران به الکل و مواد مخدر چگونه به کارمندان معتاد کمک کنیم گزینه های درمانی و برنامه های کارمند محور یکی از نشانه ها و مشخصه مشکل اعتیاد به مواد، بدتر شدن عملکرد کارمند یا کارگر در محل کار […]