نوشته‌ها

اعتیاد جرم یا بیماری – بخش 1

اعتیاد جرم یا بیماری آیا اعتیاد یک بیماری است ؟ اعتیاد جرم یا بیماری متأسفانه بسیاری از افراد جامعه ، اعتیاد به مواد مخدر  را معادل جرم دانسته و فرد معتاد را مجرم می دانند. این مسئله که در افراد معتاد به مواد مخدر میزان جرم و جنایت بیشتر از افراد عادی جامعه است شکی وجود ندارد؛ […]