نوشته‌ها

اعتیاد آدرال – بخش 1

اعتیاد آدرال:بخش 1  اعتیاد به مواد مخدر  از دیرباز یک موضوع در سراسر دنیا بوده ، با این حال برخلاف تصور همگان، سریع‌ترین رشد مواد مخدر را داروهایی مانند کوکائین، کریستال یا هروئین ندارند، بلکه داروهای تجویزی دارند و از جمله آنها اعتیاد آدرال است. داروهایی که برای اضطراب و سلامتی خواب تجویز می شوند، […]