نوشته‌ها

اعتیاد از چه راهی وارد می شود

اعتیاد از چه راهی وارد می شود مقدمه اعتیاد از چه راهی وارد می شود؟ اعتیاد یک اختلال مزمن و پیشرونده است که تاثیر بسیار مخربی بر روی مغز انسان می گذارد. افراد ضمن مصرف انواع مخدر، با آسیب های مختلف جسمی و روانی مواجه می شوند. از آن جایی که ترک اعتیاد و جبران […]