نوشته‌ها

اعتیاد آورترین داروهای تجویزی موجود در بازار

اعتیاد آورترین داروهای تجویزی موجود در بازار آشنایی با اعتیاد آورترین داروها به داروهای تجویزی فقط به این دلیل که پزشک یک قرص را تجویز می کند به این معنی نیست که برای همه بی خطر است. با افزایش تعداد نسخه های صادر شده، میزان سوء استفاده افراد از داروهای تجویزی نیز افزایش می یابد. […]