گروه درمانی

گروه درمانی ترک اعتیاد

 

 برای کمک به بهبودی خود به دیگران تکیه کنید

گروه درمانی ابزار مفیدی برای افرادی است که مبارزات مشابهی را در زندگی خود تجربه کرده اند (یا در حال تجربه آن هستند). با برقراری ارتباط با دیگران در یک فضای امن، افراد می توانند آنچه را که از سر می گذرانند به اشتراک بگذارند، ایده های خود را به یکدیگر منعکس کنند و مهمتر از همه، متوجه شوند که تنها نیستند. در کمپ ترک اعتیاد پدیده رهایی غرب، ما بر این باوریم که تجربیات گروهی برای درمان اعتیاد بسیار ارزشمند است.

اهداف گروه درمانی

 
یکی از بزرگ‌ترین ارزش‌های گروه‌درمانی، امیداست، زیرا افراد متوجه می‌شوند که در این مسیر تنها نیستندو میتوانند مانند سایرین بهبود پیدا کنند. با این امید جدید، افراد توانمندتر می شوند تا تغییراتی را که برای پیشرفت ترک اعتیاد به آن نیاز دارند، ایجاد کنند.

افزایش مهارت های مقابله ای

 شما می‌توانید بهترین زمان برای صحبت را به ما اطلاع دهید و ما بر اساس نیازهایتان با شما تماس خواهیم گرفت.

بهبود مهارت های ارتباطی

در گروه درمانی شما تجربیات دیگران را خواهید شنید و  مهارت های جدید را برای ترک اعتیاد خواهید آموخت

تغییرات رفتاری

در گروه درمانی شما افکار منفی و کارهای اشتباه خود و دیگران را میشنوید و آنها را با شیوه صحیح جایگزین خواهید کرد

در طول درمان گروهی، افراد بخش هایی از داستان اعتیاد خود را با دیگران به اشتراک می گذارند و این امر آنها را قادر می سازد تا با هم ارتباط برقرار کنند و روابط خود را توسعه دهند. از طریق این روابط، افراد می آموزند که چگونه به طور موثر ارتباط برقرار کنندبا روش های جدید کنار بیایند و تغییرات لازم را برای بهبود زندگی خود ایجاد کنند.

نحوه اجرای گروه درمانی

 

در کمپ ترک اعتیاد، افراد پذیرش شده در کلینیک ترک اعتیاد هر روز  در گروه درمانی شرکت می کنند. در طول فرایند این گروه درمانی ، آنها تشویق می شوند تا آنچه را که در طول اعتیاد برایشان پیش آمده به اشتراک بگذارند.افراد ممکن است ساعتها در مورد تجربیات خود و دیگران و کارهایی که انجام داده اند صحبت کنند و اشتباهاتشان را رفع نمایند

افراد پذیرش شده در کمپ ترک اعتیاد در فعالیت های گروهی و در جلسات تحت رهبری همتایان خود شرکت می کنند و به آنها فرصت های بیشتری برای ایجاد روابط سالم در طول برنامه درمانی خود می دهند.

نتیجه نهایی: افراد پذیرش شده از طریق بینش و تمرین گروهی الگوهای رفتاری منفی را تغییر می دهند، مهارت های مقابله با اعتیاد  و مهارت های ارتباطی را بهبود می بخشند.