رفتار درمانی دیالکتیکی

رفتار درمانی دیالکتیکی

کمک به مراجعان برای دستیابی به اخلاقیات عاطفی

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) یک روش مبتنی بر شواهد می باشد که به بیمار در دستیابی به تنظیم هیجانات در زندگی خود کمک می کند. رفتار درمانی دیالکتیکیDBT تشخیص می دهد که بسیاری از اختلالات عاطفی ما به این دلیل اتفاق می افتد که ما از نظر عاطفی بی نظم هستیم  .در این روش ما احساسات را تجربه و آنها را کنترل می کنیم. DBT به ما کمک می کند تا با احساسات به روشی سالم و پایدار کنار بیاییم.

رفتار درمانی دیالکتیکی و اعتیاد

 یکی از اجزای اصلی رفتاردرمانی دیالکتیکی این مفهوم است که دو ایده متضاد می توانند همزمان وجود داشته باشند. کلمه دیگری برای این موضوع «دوسوگرایی» است.

در رابطه با فردی که با اختلال مصرف مواد سر و کار دارد، این دو فکر ممکن است این باشد: «من می‌خواهم زندگی‌ام را بدون مصرف مواد مخدر ببینم» و «می‌خواهم به مطمئن‌ترین روشی که می‌دانم به آرامش و تسکین درد ادامه دهم.

” داشتن آگاهی در مورد این نوع تفکر به ما امکان می دهد آنچه را که در حال وقوع است تشخیص دهیم و انرژی را به مسیری که به سلامتی منتهی می شود تغذیه کنیم.

اهداف رفتاردرمانی دیالکتیکی

مراجعان پس از شرکت مداوم در DBT قادر خواهند بود:

شرایط ناراحت کننده را تحمل کنید

توسعه مهارت ها و مرزها در  روابط بین فردی

تنظیم احساسات فردی

رفتار درمانی دیالکتیکی به ویژه برای مراجعانی که رفتار تکانشی از خود نشان می دهند مفید است. DBT با کمک به مراجعان برای تجربه احساس اعتبار در زمان‌های دوسوگرایانه، آنها در انتخاب مسیری که به سلامتی منتهی می‌شود،در مقابل رفتار تکانشی مبتنی بر احساسات شدید و قضاوت اخلاقی قدرت بیشتری پیدا می‌کنند.

چگونه رفتار درمانی دیالکتیکی اجرا می شود

 

کمپ ترک اعتیاد رهایی غرب به منظور تداوم مراقبت و رسیدگی به شکاف های موجود در اختلالات مصرف مواد تاسیس شد. کمپ ترک اعتیاد تهران از طریق برنامه‌های مختلف مانند مراقبت های سرپایی ، بستری شدن ، گروه درمانی ، سم زدایی و غیره به مراجعان کمک می‌کند تا مکانیسم‌های مقابله ای  سالم را آموخته و روابط خود را  تقویت کنند تا به زندگی ایمن بازگردند. یکی از موانعی که بنیانگذار این روش تجربه کرد، نیاز به مراقبت فردی همراه با توانایی ادامه کار و ارتباط با دنیا بود. کمپ ترک اعتیاد رهایی غرب با فراهم کردن یک محیط ساختاریافته و در عین حال اعطای آزادی های اضافی به بیماران با تعادل بین مراقبت های ویژه و مسئولیت پذیری شخصی، بر این مانع غلبه می کند. برنامه ما برای کمک به بهبودی افراد طراحی شده است و در عین حال به آنها فرصت ادامه کار یا رفتن به مدرسه به صورت پاره وقت تحت مراقبت ما را می دهد.